Chirurgie a parodentologie

Dentaline implantatŘešíme chirurgické zákroky vyskytující se v běžné stomatologické praxi. Chirurgické extrakce zubů, úpravy kostního alveolu před protetikou, implantáty provádíme ve spolupráci s chirurgem externistou v našem zubním centru. Zajistíme tak maximální pohodlí a ošetření v prostředí, které je našim klientům dobře známé.

Větší plánované zákroky v oboru chirurgie a paradentologie řešíme s předními specialisty v oboru.