Protetika

U zubu, kde nastala tak velká destrukce korunky, že se muselo přistoupit k endodoncii, je třeba znovu chybějící tkáň nějakým způsobem nahradit. Jsou možné dva způsoby. První variantou je náhrada tkání výplní. Jedná se spíše o rozsáhlé dostavby a lze je doporučit spíše výjimečně a rozhodnutí je vždy individuální. Druhý způsob je náhrada ztracených tkání korunkou. Před zhotovením korunky je nutné vytvořit „pahýl", na který se v laboratoři vyrobí korunka. S pacientem prodiskutujeme o jaký typ korunky by měl zájem. Má na výběr z několika variant od plně funkčních, ale esteticky nevyhovujících, až po vysoce estetické a funkční.

Celokovové korunky – jsou to plně funkční náhrady, esteticky nevyhovující, vhodné spíše do neviditelné části chrupu.

Fasetované korunky - je to obdoba celokovové korunky, která je z viditelné strany opatřena plastovou ploškou, v dnešní době už je esteticky překonaná a nevýhody spíše převažují nad výhodami.

Metalokeramické korunky – korunka je plně funkční, odolná i největším žvýkacím silám a navíc je plně estetická, pouhým okem nerozpoznatelná od zdravého zubu.

Celokeramická korunka – alternativa rovnocenná metalokeramické korunce, význam má především ve viditelné části chrupu pro pacienty, kteří si chtějí dopřát to nejlepší, co je v dnešní době možné.

Nastane-li situace, kdy již nelze zub zachránit a je nutno přistoupit k extrakci (vytržení) zubu, vznikne mezera, kterou je nutno nahradit. Opět jsou možná dvě řešení. První, starší způsob, je náhrada pomocí můstku. Dva sousední zuby v okolí mezery se použijí jako pilíře a vznikne tak přemostění. Tyto zuby je nutné upravit tak, aby se na ně mohl můstek nasadit. Tento výkon se provádí v lokálním znecitlivění a není třeba se ho tedy obávat.

Obdobně jako jsou různé typy korunek, jsou i různé možnosti u můstkových náhrad. Všechny tyto náhrady nelze zhotovit na počkání, a proto je nutné vždy předem nejprve vyhotovit provizorní náhradu, která je v ústech do doby, než se zhotoví náhrada definitivní.

Druhý, novější způsob, je náhrada pomocí implantátu. Je-li ztráta zubů větší nebo úplná, řeší se tyto defekty pomocí snímatelných náhrad nebo kombinací náhrad fixních a snímatelných. Naše ordinace spolupracuje se špičkovými laboranty, kteří se spolu s námi snaží o dosažení maximální estetiky a komfortu pro naše pacienty.

Vzhledem k tomu, že je stále mnoho pacientů, kteří preferují snímací protézy před finančně nákladnějšími implantáty, nebo z nějakého důvodu nemohou mít řešení „na pevno" zhotovujeme i částečné nebo celkové snímací protézy. Kromě běžných sponových protéz, kdy jsou v ústech vidět drátěné spony umíme zhotovat i snímací protézy se zásuvnými spoji. Zásuvný spoj je jakýsi knoflík nebo patent, na kterém drží v ústech protéza. Tím pádem se nemůže stát, že by pacientů vypadávala při jídle nebo při mluvení, jako se to někdy stává. Jde o velice elegantní a finančně nepříliš náročné řešení za využití i posledních zbytkových zubů.