Záchovná stomatologie

Zhotovujeme všechny typy výplní od amalgámových až po plně estetické. Takzvané „stříbrné" amalgámové výplně jsou stále nepřekonaným materiálem a v některých indikacích mají i dnes své opodstatnění. Zhotovujeme je samozřejmě nadstandardním způsobem z nejkvalitnějších materiálů. Ve viditelném úseku chrupu zhotovujeme tzv. „bílé" estetické výplně. Ty jsou téměř nerozpoznatelné od vlastního zubu. Pro dětské pacienty je tu ještě alternativa takzvaných skloionomerních výplní. Jedná se o výplně, které vylučují do svého okolí fluor a tím působí výrazně protikazově. Jako motivaci máme zde pro naše dětské pacienty barevné výplně Twinky Star.
Všechny výhody a nevýhody různých typů výplní jsou důkladně prohovořeny s pacientem před provedením vlastního zákroku.

Dentaline Raypex5Dentaline EndoITNejde-li již zub zachránit a doplnit jeho korunku výplní, nebo nastane-li situace, kdy zub již odumírá, je nutné přistoupit k ošetření kořenové části. Tomuto ošetření se říká endodoncie. Zbytky měkkých tkání v dutině zubu se odstraní, kořenový kanálek v zubu opracujeme a na závěr zaplníme speciální hmotou a gutaperčovými čepy. K tomuto ošetření používáme přístroje apexlokátor Raypex 5 (VDW), kterým měříme délku kořenových kanálků, místo opakovaného rentgenování a k opracování kořenů přístroj Mtwo (VDW). Využitím těchto přístrojů mimalizujeme procento neúspěšné léčby. Toto ošetření lze někdy provést i během jedné návštěvy,častěji je k tomu ale třeba dvou i více návštěv.